สมัคร
ตรวจสอบสายงาน

ข้อมูลผู้สนใจทั่วไป

เข้าร่วมธุรกิจ
เลือกกิน-ช็อป-ใช้

ประวัติความเป็นมา History
จุดเริ่มต้นธุรกิจของพวกเรากลุ่มบริษัทในเครือ  “มหาเศรษฐี 88” เริ่มต้นตั้งแต่ปี 2536 ภายใต้กิจการค้าอัญมณี (Jewelry) และส่งออกสินค้าไทยนานาชนิดไปยังประเทศเยอรมนีจากนั้นได้ดำเนินธุรกิจอีกหลายด้านทั้งทางด้านสื่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และการเป็นที่ปรึกษาด้านการตลาดต่างๆ และธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ต่อมาได้ขยายกิจการสู่การตั้งโรงงานระดับมาตรฐานเพื่อเป็นฐานการผลิตสินค้าผลิตภัณฑ์หลากหลายประเภท อาทิเช่น ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและเครื่องสำอางผลิตภัณฑ์ซักล้างทำความสะอาดต่างๆ ในนามของ “บริษัท โกลบอล เบส เซลเล่อร์จำกัด" 
ในปี 2557 จวบจนถึงการเปิดดำเนินธุรกิจเพิ่มอีกในนาม “บริษัท วี อาร์ มิลเลี่ยนแนร์จำกัด" เพื่อเชื่อมต่อความหลากหลายทางธุรกิจให้มากยิ่งขึ้น ทั้งในด้านการจัดหาสินค้าผลิตภัณฑ์ต่างๆ และการจัดหาตลาดเพื่อการจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างกว้างขวางนับเป็นเวลายี่สิบกว่าปีที่เราสร้างสมประสบการณ์
ความรู้ ความสามารถและบุคลากรอันทรงคุณภาพ พร้อมพันธมิตรทางธุรกิจได้อย่างมากมาย
ในหลากหลายรูปธุรกิจ
ประวัติความเป็นมา History
      จุดเริ่มต้นธุรกิจของพวกเรากลุ่มบริษัทในเครือ “มหาเศรษฐี 88” เริ่มต้นตั้งแต่ปี 2536 ภายใต้กิจการค้าอัญมณี (Jewelry) และส่งออกสินค้าไทยนานาชนิดไปยังประเทศเยอรมนี จากนั้นได้ดำเนินธุรกิจอีกหลายด้านทั้งทางด้านสื่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และการเป็นที่ปรึกษาด้านการตลาดต่างๆ และธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ต่อมาได้ขยายกิจการสู่การตั้งโรงงานระดับมาตรฐานเพื่อเป็นฐานการผลิตสินค้า ผลิตภัณฑ์หลากหลายประเภท อาทิเช่น ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและเครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์ซักล้างทำความสะอาดต่างๆ ในนามของ “บริษัท โกลบอล เบส เซลเล่อร์ จำกัด" ในปี 2557 จวบจนถึงการเปิดดำเนินธุรกิจเพิ่มอีกในนาม บริษัท วี อาร์ มิลเลี่ยนแนร์ จำกัด" เพื่อเชื่อมต่อความหลากหลายทางธุรกิจให้มากยิ่งขึ้น ทั้งในด้านการจัดหาสินค้าผลิตภัณฑ์ต่างๆ และการจัดหาตลาดเพื่อการจำหน่ายสินค้า ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างกว้างขวาง นับเป็นเวลายี่สิบกว่าปีที่เราสร้างสมประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถและบุคลากรอันทรงคุณภาพ พร้อมพันธมิตรทางธุรกิจได้อย่างมากมายในหลากหลายรูปธุรกิจ
จนถึงวันนี้….........เราพร้อมแล้วที่จะขับเคลื่อน
และผลักดันธุรกิจในรูปแบบใหม่ “มหาเศรษฐี 88 แฟรนไชส์ เน็ตเวิร์ค” (Millionaires 88 Smart Franchise Network Platform) ซึ่งเป็นแพลตฟอร์ม (Platform) โครงสร้างทางธุรกิจ
รูปแบบใหม่ล่าสุด ที่นำเอาเทคโนโลยีทางการตลาดแบบดิจิตอลที่ทันสมัย และโมเดลทางธุรกิจแบบใหม่ๆ มาใช้เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ทางการตลาดสูงสุด ต่อผู้จำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ต่างๆและผู้บริโภคทุกระดับชั้นโดยนำมาผสมผสานกับรูปแบบธุรกิจแฟรนไชส์ (Franchise Business) ที่ถูกนำมาประยุกต์ใช้ให้กะทัดรัดและมีความชัดเจนมากขึ้น และสามารถอยู่ได้อย่างยาวนาน มั่นคงกว่าเดิม โดยสร้างรายได้ให้แก่ผู้สนใจได้อย่างแท้จริง  นอกจากนี้ เรายังนำเอาความมหัศจรรย์และข้อดีของธุรกิจเครือข่ายหลายชั้นในรูปแบบของ Network Multi-Level Marketing (MLM) มาผสมผสานในด้านการเพิ่มรายได้และการผูกสัมพันธ์ระหว่างผู้ประกอบการและผู้บริโภคในระดับชั้นต่างๆไว้ด้วยเพื่อให้เกิดความสอดรับกันทั้งDemandและSupply (ความต้องการซื้อและความต้องการขายตามหลักเศรษฐศาสตร์) เราเชื่อว่า ”ธุรกิจแห่งดุลยภาพยุคใหม่” ที่เราออกแบบมาในวันนี้จะเป็นปรากฎการณ์ใหม่ทางธุรกิจสำหรับทุกท่านที่สนใจและเข้าร่วมงานกับเรา “มหาเศรษฐี 88 แฟรนไชส์เน็ตเวิร์ค” และสามารถสร้างรายได้อย่างมหาศาลและสร้างความมั่นคงในชีวิตให้แก่ทุกท่านได้อย่างยาวนานตลอดไป
จนถึงวันนี้….........เราพร้อมแล้วที่จะขับเคลื่อนและผลักดันธุรกิจในรูปแบบใหม่ 
“มหาเศรษฐี 88 แฟรนไชส์ เน็ตเวิร์ค” (Millionaires 88 Smart Franchise Network Platform) ซึ่งเป็นแพลตฟอร์ม (Platform) โครงสร้างทางธุรกิจรูปแบบใหม่ล่าสุด ที่นำเอาเทคโนโลยีทางการตลาดแบบดิจิตอลที่ทันสมัย และโมเดลทางธุรกิจแบบใหม่ๆ มาใช้เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ทางการตลาดสูงสุด ต่อผู้จำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ต่างๆ และผู้บริโภคทุกระดับชั้นโดยนำมาผสมผสานกับรูปแบบธุรกิจแฟรนไชส์ (Franchise Business) ที่ถูกนำมาประยุกต์ใช้ให้กะทัดรัดและมีความชัดเจนมากขึ้น และสามารถอยู่ได้อย่างยาวนานมั่นคงกว่าเดิม โดยสร้างรายได้ให้แก่ผู้สนใจได้อย่างแท้จริง
    นอกจากนี้ เรายังนำเอาความมหัศจรรย์และข้อดีของธุรกิจเครือข่ายหลายชั้นในรูปแบบของ Network Multi-Level Marketing (MLM) มาผสมผสานในด้านการเพิ่มรายได้และการผูกสัมพันธ์ระหว่างผู้ประกอบการและผู้บริโภคในระดับชั้นต่างๆ ไว้ด้วยเพื่อให้เกิดความสอดรับกันทั้ง DemandและSupply (ความต้องการซื้อและความต้องการขายตามหลักเศรษฐศาสตร์) เราเชื่อว่า ”ธุรกิจแห่งดุลยภาพยุคใหม่” ที่เราออกแบบมาในวันนี้จะเป็นปรากฎการณ์ใหม่ทางธุรกิจสำหรับทุกท่านที่สนใจและเข้าร่วมงานกับเรา “มหาเศรษฐี 88 แฟรนไชส์ เน็ตเวิร์ค” และสามารถสร้างรายได้อย่างมหาศาลและสร้างความมั่นคงในชีวิตให้แก่ทุกท่านได้อย่างยาวนานตลอดไป
ติดต่อเรา

•  ช่องทางการชำระเงิน
•  แจ้งชำระเงิน
•  ข้อมูลการติดต่อ

ผลิตภัณฑ์

•  ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
•  ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง
•  ผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีและ นวัตกรรม
•  ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด
•  ผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตร
•  ผลิตภัณฑ์อื่นๆ
•  เซ็ตสินค้าเพื่อขึ้นตำแหน่ง Consumer
•  เซ็ตสินค้าเพื่อขึ้นตำแหน่ง Manager
ข่าวประชาสัมพันธ์

•  โปรโมชั่นประจำเดือน
•  งานฝึกอบรมสัมมนา
•  งานกิจกรรมส่งเสริมการขาย
•  การกุศลเพื่อสังคม
•  ทั่วไป
•  สมาชิกลงทะเบียนเพื่อส่งต่อ
MILLIONAIRES 88 CO., LTD.
บริษัท มหาเศรษฐี 88 จำกัด

อาณาจักรสำหรับผู้แสวงหาโอกาสสร้างความร่ำรวย

Question / Suggestion
     02 580 3888
บริษัท มหาเศรษฐี 88 จำกัด  MILLIONAIRES 88 CO., LTD. 
อาคาร มหาเศรษฐี 88 เลขที่ 11 หมู่ 8 ซ.รัตนาธิเบศร์ 5 (เรวดี14) ถ.รัตนาธิเบศร์ ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทร. 095-497-1241, 02-950-5788, 02-950-4799 (อัตโนมัติ 24 ชม.)  แฟ็กซ์ 02-950-5788, 02-950-4799 (อัตโนมัติ 24 ชม.)
www.millionaires88.com  e-mail : [email protected], [email protected], [email protected]