สมัคร
ตรวจสอบสายงาน

ข้อมูลผู้สนใจทั่วไป

เข้าร่วมธุรกิจ
เลือกกิน-ช็อป-ใช้“มุ่งมั่นสร้างธุรกิจแฟรนไชส์ในหลากหลายรูปแบบให้เติบโตไปทั่วโลก พร้อมด้วยเครือข่าย
ผู้บริโภคที่มีคุณภาพ” จากแนวความคิดที่ว่า
……“เราออกแบบธุรกิจเพื่อชีวิตคุณ” “We think……You start…….From Thailand to over all the world”   เราคิด...คุณเริ่มต้น…จากประเทศไทยไปทั่วโลก  *เราคือธุรกิจที่สร้างจากความต้องการของคุณ…….เพื่อคุณ …โดยคุณคือผู้เริ่มต้น*   ธุรกิจของพวกเราถูกออกแบบมาเพื่อพวกเราทุกคน   “ความสำเร็จที่ไม่ใช่เพียงแค่สำเร็จวันนี้…..แต่นี่คือ...........ความสำเร็จที่มั่นคงตลอดไป” เพราะชีวิตเราและครอบครัวเราต้องอยู่อีกยาวไกล และนี่คือมรดกแห่งธุรกิจที่คุณ
และครอบครัวอันเป็นที่รักของคุณสามารถฝากชีวิตไว้ได้อย่างแท้จริง
“มุ่งมั่นสร้างธุรกิจแฟรนไชส์ในหลากหลายรูปแบบให้เติบโตไปทั่วโลก พร้อมด้วยเครือข่ายผู้บริโภคที่มีคุณภาพ” จากแนวความคิดที่ว่า………“เราออกแบบธุรกิจเพื่อชีวิตคุณ” “We think……You start…….From Thailand to over all the world”  เราคิด...คุณเริ่มต้น…จากประเทศไทยไป
ทั่วโลก  *เราคือธุรกิจที่สร้างจากความต้องการของคุณ…….เพื่อคุณ …โดยคุณคือผู้เริ่มต้น*   ธุรกิจของพวกเราถูกออกแบบมาเพื่อพวกเราทุกคน   “ความสำเร็จที่ไม่ใช่เพียงแค่สำเร็จวันนี้…..แต่นี่คือ............ความสำเร็จที่มั่นคงตลอดไป” เพราะชีวิตเราและครอบครัวเราต้องอยู่อีกยาวไกล และนี่คือมรดกแห่งธุรกิจที่คุณ และครอบครัวอันเป็นที่รักของคุณสามารถฝากชีวิตไว้ได้อย่างแท้จริง…

เราพร้อมสนับสนุนให้สมาชิกผู้บริโภคเติบโตไปเป็น ผู้นำเครือข่ายผู้บริโภค และพร้อมสนับสนุนผู้นำเครือข่ายผู้บริโภคทุกท่านให้เติบโตไปเป็นเจ้าของกิจการแฟรนไชส์ทุกรูปแบบต่อไป และเราพร้อมสนับสนุน กิจการแฟรนไชส์ทุกรูปแบบให้ก้าวหน้าไปสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืนทั่วประเทศ
ทั่วโลก  “เราจะร่วมกันสร้าง รักษา ขยาย และพัฒนาธุรกิจแฟรนไชส์ เน็ตเวิร์ค ของพวกเราให้ก้าวไป.............สู่อนาคตแห่งดาวอังคาร”
เราพร้อมสนับสนุนให้สมาชิกผู้บริโภคเติบโตไปเป็น ผู้นำเครือข่ายผู้บริโภค และพร้อมสนับสนุนผู้นำเครือข่ายผู้บริโภคทุกท่านให้เติบโตไปเป็นเจ้าของกิจการแฟรนไชส์ทุกรูปแบบต่อไป และเราพร้อมสนับสนุน กิจการแฟรนไชส์ทุกรูปแบบให้ก้าวหน้าไปสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืนทั่วประเทศทั่วโลก  
    “เราจะร่วมกันสร้าง รักษา ขยาย และพัฒนาธุรกิจแฟรนไชส์ เน็ตเวิร์ค ของพวกเราให้ก้าวไป........สู่อนาคตแห่งดาวอังคาร”
ติดต่อเรา

•  ช่องทางการชำระเงิน
•  แจ้งชำระเงิน
•  ข้อมูลการติดต่อ

ผลิตภัณฑ์

•  ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
•  ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง
•  ผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีและ นวัตกรรม
•  ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด
•  ผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตร
•  ผลิตภัณฑ์อื่นๆ
•  เซ็ตสินค้าเพื่อขึ้นตำแหน่ง Consumer
•  เซ็ตสินค้าเพื่อขึ้นตำแหน่ง Manager
ข่าวประชาสัมพันธ์

•  โปรโมชั่นประจำเดือน
•  งานฝึกอบรมสัมมนา
•  งานกิจกรรมส่งเสริมการขาย
•  การกุศลเพื่อสังคม
•  ทั่วไป
•  สมาชิกลงทะเบียนเพื่อส่งต่อ
MILLIONAIRES 88 CO., LTD.
บริษัท มหาเศรษฐี 88 จำกัด

อาณาจักรสำหรับผู้แสวงหาโอกาสสร้างความร่ำรวย

Question / Suggestion
     02 580 3888
บริษัท มหาเศรษฐี 88 จำกัด  MILLIONAIRES 88 CO., LTD. 
อาคาร มหาเศรษฐี 88 เลขที่ 11 หมู่ 8 ซ.รัตนาธิเบศร์ 5 (เรวดี14) ถ.รัตนาธิเบศร์ ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทร. 095-497-1241, 02-950-5788, 02-950-4799 (อัตโนมัติ 24 ชม.)  แฟ็กซ์ 02-950-5788, 02-950-4799 (อัตโนมัติ 24 ชม.)
www.millionaires88.com  e-mail : [email protected], [email protected], [email protected]